Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır?

Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır? Evlilik Dışı Çocuğun Miras Hakkı Var Mıdır? Miras hukuku, bir kişinin ölümü halinde mal varlığının mirasçıları arasında paylaştırılmasını düzenleyen hukuk dalıdır. Türk Medeni Kanunu’na göre, mirasçılar belirli mirasçı sınıflarına göre düzenlenmiştir. Bu mirasçı…

 Soybağının Reddi Davası: Anlamı, Süreci ve Hukuki İşlemler

Soybağının Reddi Davası: Anlamı, Süreci ve Hukuki İşlemler

Türk Hukuku’nda soybağının reddi davası, bir kişinin babalık veya analık ilişkisini mahkeme kararıyla reddetme işlemidir. Soybağının reddi davası, kişilerin soybağına dair hukuki ilişkileri hakkında önemli sonuçlar doğurabilecek bir dava türüdür. Bu tür davalarda, kişilerin kimliklerine ve haklarına etki eden hassas…