Mal Paylaşımı Davası Nasıl Açılır? Balat Hukuk Bürosu’ndan Bilgiler

Mal paylaşımı, evlilik birliği içerisinde edinilen malların, eşler arasında eşit veya hakkaniyete uygun olarak bölüşülmesidir. Mal paylaşımı, boşanma davaları ile birlikte veya ayrı olarak açılabilir.

Mal Paylaşımı Davası

Mal paylaşımı davaları, evlilik birliği içerisinde edinilen malların, eşler arasında eşit veya hakkaniyete uygun olarak bölüşülmesini talep eden davalardır.

Mal Paylaşımı Davası Açma Şartları

Mal paylaşımı davası açmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Eşlerden biri evlilik birliği içerisinde edinilen malların paylaşımını talep etmelidir.
 • Eşlerden birinin boşanma davası açmış olması veya boşanmış olması gerekir.

Mal Paylaşımı Davası Açma Süresi

Mal paylaşımı davası, boşanma davasının açılmasından itibaren veya boşanmanın kesinleşmesinden itibaren iki yıl içinde açılabilir.

Mal Paylaşımı Davası Açma Yeri

Mal paylaşımı davası, malların bulunduğu yer veya eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Mal Paylaşımı Davası Dilekçesi

Mal paylaşımı davası dilekçesi, davayı açan kişinin ad ve soyadını, TC kimlik numarasını, adresini, diğer eşin ad ve soyadını, TC kimlik numarasını, adresini belirterek yazılır. Dilekçede, mal paylaşımı talep edilen malların cinsi, miktarı ve değeri açıkça belirtilmelidir. Dilekçeye, mal paylaşımı talep edilen malların edinilmesine ilişkin deliller de eklenmelidir.

Mal Paylaşımı Davası Delilleri

Mal paylaşımı davasında delil olarak aşağıdakiler kullanılabilir:

 • Malların tapu kayıtları
 • Malların faturaları
 • Malların satın alma sözleşmeleri
 • Malların kira gelirleri
 • Malların kira kontratları
 • Malların gelir vergisi beyannameleri

Mal Paylaşımı Davası Süreci

Mal paylaşımı davası, mahkemece öncelikle ön incelemeye alınır. Ön incelemede, tarafların iddia ve savunmaları dinlenir, delilleri incelenir ve tarafların uzlaşmaları için bir şans verilir. Taraflar uzlaşamazsa, mahkeme esasa girer ve karar verir.

Mal Paylaşımı Davası Kararının İlanı

Mal paylaşımı davası kararı, taraflara tebliğ edilir. Taraflar, karara itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, dosya istinaf veya temyiz mahkemesine gider.

Balat Hukuk Bürosu’ndan Mal Paylaşımı Davası Hizmetleri

Balat Hukuk Bürosu, Manisa’da aile hukuku alanında hizmet veren bir hukuk bürosudur. Büro, mal paylaşımı davalarında müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Balat Hukuk Bürosu’nun mal paylaşımı davalarındaki hizmetleri şunlardır:

 • **Mal paylaşımı davası dilekçesi hazırlanması
 • **Mal paylaşımı davası takibi
 • **Mal paylaşımı davası sonuçlandırılması

Balat Hukuk Bürosu, mal paylaşımı davalarında müvekkillerine aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır:

 • **Mal paylaşımı davasının stratejisinin belirlenmesi
 • **Mal paylaşımı davasının delillerinin toplanması
 • **Mal paylaşımı davasında müvekkillerinin temsil edilmesi

Balat Hukuk Bürosu’na Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Balat Hukuk Bürosu’na internet sitesi üzerinden veya telefonla ulaşabilirsiniz. Büronun internet sitesinden mal paylaşımı davaları hakkında bilgi alabilir ve avukatlarla iletişim kurabilirsiniz. Telefonla büroya ulaşarak mal paylaşımı davaları hakkında bilgi alabilir ve randevu alabilirsiniz.

Mal Paylaşımı Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Mal paylaşımı davaları, eşlerin haklarının korunması açısından önemli davalardır. Bu nedenle, mal paylaşımı davasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Mal paylaşımı davasında, eşlerin hak ve menfaatleri dikkatlice incelenmelidir.
 • Mal paylaşımı davasında, malların edinilmesine ilişkin deliller eksiksiz olarak toplanmalıdır.
 • Mal paylaşımı davasında, eşlerin hukuki hakları tam olarak korunmalıdır.

Manisa’da mal paylaşımı davaları konusunda hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir