Manisa Ticaret Hukuku: Ticaret Hukuku’nda Şirket Kurma ve Yönetme Rehberi

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, ticaret şirketlerinin kuruluşunu, işleyişini ve sona ermesini de düzenler.

Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketleri, ortakların belirli bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelerek kurdukları tüzel kişiliklerdir. Ticaret şirketleri, ortak sayısına, sermaye yapısına ve kuruluş şekline göre farklı türlere ayrılır.

Ticaret Şirketi Türleri

Ticaret şirketleri, ortak sayısına göre aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Tek Kişili Şirket: Sadece bir kişinin ortak olduğu şirket türüdür.
 • Sermaye Şirketleri: En az iki ortağın sermaye paylarını bir araya getirerek kurdukları şirket türüdür. Sermaye şirketleri, anonim şirket ve limited şirket olmak üzere iki türe ayrılır.
 • İktisadi İşletme: Ticaret şirketlerinden farklı olarak, ticaret siciline kayıtlı olması zorunlu olmayan, ortak sayısına ve sermaye yapısına bakılmaksızın kurulabilen şirket türüdür.

Ticaret Şirketinin Kuruluşu

Ticaret şirketinin kuruluşu, şirket sözleşmesinin yapılması ve ticaret siciline tescil ile gerçekleşir. Ticaret şirketi sözleşmesi, ortaklar arasında yapılan ve şirkete ilişkin hükümleri düzenleyen sözleşmedir. Ticaret şirketi sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenir ve ticaret siciline tescil edilir.

Ticaret Şirketinin Yönetimi

Ticaret şirketinin yönetimi, şirket sözleşmesinde belirlenen şekilde yapılır. Ticaret şirketlerinde yönetim, ortaklar kurulu, müdürler kurulu veya tek bir kişi tarafından yapılabilir.

Ticaret Şirketinin Sona Ermesi

Ticaret şirketinin sona ermesi, şirket sözleşmesinde öngörülen şekillerde gerçekleşebilir. Ticaret şirketinin sona ermesi, şirketin tasfiyesi ile sonuçlanır.

Manisa Avukat ve Balat Hukuk Bürosu

Manisa’da ticaret hukuku alanında hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, şirket kurma ve yönetme konusunda müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır. Büronun avukatları, ticaret hukuku konusunda uzmandır.

Balat Hukuk Bürosu, şirket kurma ve yönetme konusunda müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • **Şirket sözleşmesinin hazırlanması
 • **Ticaret siciline tescil işlemlerinin yapılması
 • **Şirket yönetiminin kurulması ve yürütülmesi
 • **Şirketin tasfiyesi

Ticaret Şirketi Kurarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ticaret şirketi kurarken dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Şirket sözleşmesinin doğru ve eksiksiz olarak hazırlanması önemlidir.
 • Şirketin kuruluş işlemlerinin usulüne uygun olarak yapılması önemlidir.
 • Şirketin yönetiminin mevzuata uygun olarak yapılması önemlidir.

Balat Hukuk Bürosu’nun Şirket Kurma ve Yönetme Süreçindeki Avantajları

Balat Hukuk Bürosu, şirket kurma ve yönetme sürecinde müvekkillerine aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Uzman kadro: Büronun şirket kurma ve yönetme konusunda uzman avukatları bulunmaktadır. Bu sayede, şirket kurma ve yönetme sürecinin en doğru ve etkili şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
 • Güncel mevzuat bilgisi: Büro, güncel mevzuat bilgisine hakimdir. Bu sayede, şirket kurma ve yönetme sürecinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
 • Başarılı dava tecrübesi: Büro, şirket kurma ve yönetme konusunda birçok başarılı dava tecrübesine sahiptir. Bu sayede, şirket kurma ve yönetme sürecinin en iyi şekilde sonuçlanması hedeflenmektedir.

Sonuç

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, ticaret şirketlerinin kuruluşunu, işleyişini ve sona ermesini de düzenler. Manisa’da ticaret hukuku alanında hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, şirket kurma ve yönetme konusunda müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir