Manisa Ticaret Hukuku: Ticaret Hukuku’nda Ticaret Şirketlerinin Türleri ve Avantajları


Manisa Ticaret Hukuku: Ticaret Hukuku’nda Ticaret Şirketlerinin Türleri ve Avantajları

Giriş

Ticaret hukuku, ticaretle ilgili hukuki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku, ticaret şirketlerini de düzenlemektedir.

Ticaret Şirketi

Ticaret şirketi, ortakların belirli bir amacı gerçekleştirmek için emek ve sermayelerini birleştirdikleri ve ortaklaşa taahhüt ettikleri bir tüzel kişidir.

Ticaret Şirketlerinin Türleri

Türk Ticaret Kanunu’nda, ticaret şirketleri aşağıdaki türlere ayrılmıştır:

 • Sermaye şirketleri: Anonim şirketler ve limited şirketlerdir.
 • Sermayesiz şirketler: Kollektif şirketler, adi komandit şirketler ve adi şirketlerdir.

Sermaye Şirketleri

Sermaye şirketleri, ortakların şirkete yaptıkları sermaye katkıları ile sorumlu oldukları şirketlerdir.

 • Anonim Şirket: Paylarının nama veya hamiline yazılı olduğu, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığı ile sorumlu olan şirkettir.
 • Limited Şirket: Sermayesi paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı ortakların sadece koydukları sermaye ile sınırlı sorumlu oldukları şirkettir.

Sermayesiz Şirketler

Sermayesiz şirketler, ortakların şirkete yaptıkları sermaye katkıları dışında, şahsi malvarlıkları ile de sorumlu oldukları şirketlerdir.

 • Kolektif Şirket: Ortaklarının tamamının şirkette tacir olması ve ortakların şirkete koydukları sermaye ile birlikte, şahsi malvarlıkları ile de sorumlu oldukları şirkettir.
 • Adi Komandit Şirket: Ortaklarının bir kısmının tacir olması ve ortakların şirkete koydukları sermaye ile birlikte, şahsi malvarlıkları ile de sorumlu oldukları şirkettir.
 • Adi Şirket: Ortaklarının tacir olması ve ortakların şirkete koydukları sermaye ile sorumlu oldukları şirkettir.

Ticaret Şirketlerinin Avantajları

Ticaret şirketleri, ortaklara aşağıdaki avantajlar sağlamaktadır:

 • Ortakların sermayelerini birleştirerek büyük işler yapma imkanı sağlar.
 • Ortakların ortaklaşa çalışma ve riski paylaşma imkanı sağlar.
 • Ortakların kişisel malvarlıklarını koruma imkanı sağlar.

Manisa Ticaret Hukuku

Manisa’da ticaret hukuku alanında hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, ticaret şirketleri ve bunlarla ilgili işlemler konusunda müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Balat Hukuk Bürosu’nun Ticaret Şirketleri Konusundaki Hizmetleri

Balat Hukuk Bürosu, ticaret şirketleri konusunda müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • **Ticaret şirketi kuruluşu
 • **Ticaret şirketi rejimi
 • **Ticaret şirketi tasfiyesi
 • **Ticaret şirketi davaları

Ticaret Şirketleri Konusundaki Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Ticaret şirketleri konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Ticaret şirketi kurarken, mevzuata uygun olarak hareket edilmesi önemlidir.
 • Ticaret şirketi kurarken, şirketin amacı ve faaliyet alanı dikkatlice belirlenmelidir.
 • **Ticaret şirketi kurarken, şirket sözleşmesinin ayrıntılı olarak hazırlanması önemlidir.

Balat Hukuk Bürosu’nun Ticaret Şirketleri Konusundaki Avantajları

Balat Hukuk Bürosu, ticaret şirketleri konusunda müvekkillerine aşağıdaki avantajlar sunmaktadır:

 • Uzman kadro: Büronun ticaret şirketleri konusunda uzman avukatları bulunmaktadır. Bu sayede, ticaret şirketleri konusundaki işlemler en doğru ve etkili şekilde yürütülmektedir.
 • Güncel mevzuat bilgisi: Büro, güncel mevzuat bilgisine hakimdir. Bu sayede, ticaret şirketleri konusundaki işlemler mevzuata uygun olarak yürütülmektedir.
 • Başarılı dava tecrübesi: Büro, ticaret şirketleri konusunda birçok başarılı dava tecrübesine sahiptir. Bu sayede, ticaret şirketleri konusundaki işlemlerin en iyi şekilde sonuçlanması hedeflenmektedir.

Sonuç

Ticaret şirketleri, ortakların ortaklaşa çalışma ve riski paylaşma imkanı sağlayan önemli kuruluşlardır. Manisa’da ticaret şirketleri konusunda hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

eren Balat Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir