Manisa’da İdari Davalar Nasıl Açılır?

Manisa’da İdari Davalar Nasıl Açılır?

İdari davalar, kamu idaresinin eylem ve işlemlerine karşı açılan davalardır. İdari davalar, kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak için önemli bir yoldur.

Manisa’da İdari Dava Nasıl Açılır?

İdari dava, kişinin uğradığı haksızlığın giderilmesi için kamu idaresine başvurması ve idarenin talebi karşılamaması durumunda, idarenin eylem veya işleminin iptali veya ilgililerin haklarının korunması için açılan davadır.

Manisa’da İdari Dava İçin Gerekli Belgeler

İdari dava açmak için aşağıdaki belgeler gereklidir:

 • Dava dilekçesi: Dava dilekçesinde, davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, davalı idarenin adı, idarenin adresi, idari işlemin tarih ve sayısı, idari işlemin gerekçesi, idari işlemin iptali veya ilgililerin haklarının korunması talepleri belirtilmelidir.
 • İdari işlemin tebliğ edildiğine dair belge: İdari işlemin tebliğ edildiğine dair belge, idari işlemin tebliğ şerhi veya tebligat tutanağı olabilir.
 • İdari işlemin iptali veya ilgililerin haklarını korumak için gerekli diğer belgeler: İdari işlemin iptali veya ilgililerin haklarını korumak için gerekli diğer belgeler, örneğin bilirkişi raporu, tanık beyanları, fotoğraflar, videolar, gibi belgeler olabilir.

Manisa’da İdari Dava Süreci

İdari dava, idare mahkemesinde görülür. Dava, duruşmalarda tarafların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanır.

Manisa’da İdari Dava Türleri

İdari davalar, kişilerin taleplerine göre aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

 • İptal davası: İdari işlemin iptali talep edilen davadır.
 • Tam yargı davası: İdari işlemin hukuka aykırılığı nedeniyle uğranılan zararın tazmini talep edilen davadır.
 • İtiraz davası: İdari işlemin iptali veya tam yargı davası sonucunda verilen karara karşı açılan davadır.
 • Danıştay’a temyiz davası: İdari işlemin iptali veya tam yargı davası sonucunda verilen karara karşı Danıştay’a açılan davadır.

Manisa’da İdari Dava Avukatı

İdari davalar, karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle, idari dava açmak isteyen kişilerin bir avukattan hukuki destek almaları tavsiye edilir. Manisa’da idari dava konusunda uzmanlaşmış birçok avukatlık bürosu bulunmaktadır. Bu bürolar, müvekkillerinin idari davalarını en iyi şekilde takip ederek, onların haklarını korumaya çalışırlar.

Balat Hukuk Bürosu

Manisa’da faaliyet gösteren Balat Hukuk Bürosu, idari dava konusunda uzmanlaşmış bir avukatlık bürosudur. Büro, müvekkillerinin idari davalarını en iyi şekilde takip ederek, onların haklarını korumaya çalışır.

Balat Hukuk Bürosu, idari dava kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • İdari davalarda hukuki danışmanlık
 • İdari davalarda dava dilekçesi hazırlanması
 • İdari davalarda idareye başvuru yapılması
 • İdari davalarda duruşmalarda temsil
 • İdari davalarda istinaf ve temyiz incelemesi

Manisa’da İdari Davaların Avantajları

İdari davalar, kişilerin hak ve özgürlüklerini korumak için önemli bir yoldur. İdari davalar sayesinde, kişiler uğradıkları haksızlıkların giderilmesini sağlayabilirler.

Manisa’da İdari Davaların Dezavantajları

İdari davalar, karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle, idari dava açmak isteyen kişilerin hukuki destek almaları önemlidir. İdari davalar, uzun ve maliyetli olabilir.

Balat Hukuk Bürosu ile İdari Davalarda Avantajlar

Balat Hukuk Bürosu, idari davalarda aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Uzman avukat kadrosu: Balat Hukuk Bürosu’nun idari davalar alanında uzman avukatları bulunmaktadır.
 • Güncel mevzuat bilgisi: Balat Hukuk Bürosu, idari davalar alanındaki güncel mevzuata hakimdir.
 • Başarılı dava tecrübesi: Balat Hukuk Bürosu, idari davalarda birçok başarılı dava tecrübesine sahiptir.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir