Manisa’da İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

Manisa’da İş Kazası Tazminatı Nasıl Alınır?

İş kazası, işçinin iş yerinde veya işveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle maruz kaldığı bedensel veya ruhsal zarardır. İş kazası sonucu işçinin ölmesi veya yaralanması halinde, işçinin veya hak sahiplerinin işverene karşı tazminat davası açma hakkı vardır.

Manisa’da İş Kazası Tazminatı Davası Nasıl Açılır?

İş kazası tazminat davası, işçinin veya hak sahiplerinin işveren aleyhine açtığı bir davadır. Dava, işçinin veya hak sahiplerinin ikametgahının bulunduğu yerdeki iş mahkemesinde açılır.

İş Kazası Tazminatı Davası İçin Gerekli Belgeler

İş kazası tazminat davası açmak için aşağıdaki belgeler gereklidir:

  • Dava dilekçesi: Dava dilekçesinde, davacının adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, davalı adı, soyadı, TC kimlik numarası, adresi, iş kazası nedeniyle uğranılan zararlar belirtilmelidir.
  • İş kazası tespit tutanağı: İş kazası tespit tutanağı, iş kazasının meydana geldiği tarihte işyerinde görev yapan yetkililerce düzenlenir.
  • Sağlık raporu: İş kazasının ardından işçinin aldığı sağlık raporu.
  • Hastane kayıtları: İş kazasının ardından işçinin tedavi gördüğü hastane kayıtları.

İş Kazası Tazminatı Davası Süreci

İş kazası tazminat davası, iş mahkemesinde görülür. Dava, duruşmalarda tarafların dinlenmesi ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda karara bağlanır.

İş kazası tazminat davasının görülmesi için ortalama 1 ile 2 yıl arasında bir süre gerekir. Ancak, davanın görülme süresi, davanın karmaşıklığına ve tarafların itirazlarına göre değişebilir.

İş Kazası Tazminatı Türleri

İş kazası tazminatı, maddi tazminat ve manevi tazminat olmak üzere ikiye ayrılır.

Maddi Tazminat

Maddi tazminat, iş kazası nedeniyle işçinin uğradığı maddi zararları karşılamak için ödenen tazminat türüdür. Maddi tazminat, işçinin iş göremezlik süresi boyunca kaybettiği geliri, tedavi masrafları, sakatlık nedeniyle uğradığı zararlar gibi unsurları kapsar.

Manevi Tazminat

Manevi tazminat, iş kazası nedeniyle işçinin veya hak sahiplerinin uğradığı manevi zararları karşılamak için ödenen tazminat türüdür. Manevi tazminat, işçinin veya hak sahiplerinin acı, elem, keder gibi duyguları ifade eder.

Manisa’da İş Kazası Tazminatı Avukatı

İş kazası tazminat davası, karmaşık ve hassas bir süreçtir. Bu nedenle, iş kazası tazminat davası açmak isteyen kişilerin bir avukattan hukuki destek almaları tavsiye edilir. Manisa’da iş kazası tazminat davası konusunda uzmanlaşmış birçok avukatlık bürosu bulunmaktadır. Bu bürolar, müvekkillerinin iş kazası tazminat davalarını en iyi şekilde takip ederek, onların haklarını korumaya çalışırlar.

Balat Hukuk Bürosu

Manisa’da faaliyet gösteren Balat Hukuk Bürosu, iş kazası tazminat davası konusunda uzmanlaşmış bir avukatlık bürosudur. Büro, müvekkillerinin iş kazası tazminat davalarını en iyi şekilde takip ederek, onların haklarını korumaya çalışır.

Balat Hukuk Bürosu, iş kazası tazminat davası kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • İş kazası tespit tutanağının düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yapılması
  • Sağlık raporunun alınması ve gerekli işlemlerin yapılması
  • İş kazası tazminat davasının açılması ve takip edilmesi
  • İş kazası tazminat davasında işçinin haklarının korunması

Manisa’da iş kazası tazminat davası açmak isteyen kişiler, Balat Hukuk Bürosu ile iletişime geçerek, hukuki destek alabilirler.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir