Miras Hukuku’nda Mirasçılık Hakkı ve PaylaşımıMiras Hukuku’nda Mirasçılık Hakkı ve Paylaşımı

Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte, onun sahip olduğu malvarlığının başkalarına geçmesidir. Miras hukuku, mirasçıların haklarını ve mirasın nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

Mirasçılık Hakkı

Mirasçılık hakkı, bir kimsenin ölümünden sonra, onun malvarlığını devralma hakkıdır. Mirasçılık hakkı, kan hısımlığı, evlilik bağı veya evlat edinme bağı ile bağlıdır.

Kan hısımları, miras bırakanın ana, baba, kardeş, çocuk gibi yakınlarıdır. Evli eş, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığının bir kısmına mirasçı olur. Evlat edinilenler, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığının bir kısmına mirasçı olur.

Mirasçılık Hakkı Türleri

Mirasçılık hakkı, kan hısımlığı, evlilik bağı veya evlat edinme bağı ile bağlı olarak, aşağıdaki türlere ayrılır:

 • Kan hısımlığı yoluyla mirasçılık: Miras bırakanın kan hısımları, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığının tamamına veya bir kısmına mirasçı olurlar.
 • Evlilik yoluyla mirasçılık: Miras bırakanın eşi, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığının bir kısmına mirasçı olur.
 • Evlat edinme yoluyla mirasçılık: Miras bırakanın evlat edindiği kişiler, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığının bir kısmına mirasçı olurlar.

Miras Paylaşımı

Miras, mirasçıların sayısına ve mirasçılık sıfatlarına göre paylaştırılır. Miras, kanuni mirasçılara veya atanmış mirasçılara paylaştırılabilir.

Kanuni mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığını miras bırakanın kanuni mirasçılık kurallarına göre paylaşırlar. Kanuni mirasçılık kuralları, miras bırakanın ölümüne kadarki soy durumuna göre belirlenir.

Atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden sonra, onun malvarlığını miras bırakanın vasiyetnamesine göre paylaşırlar. Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olur.

Manisa Avukat ve Balat Hukuk Bürosu

Manisa’da miras hukuku alanında hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, mirasçılık hakkı ve miras paylaşımı konusunda müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır. Büronun avukatları, mirasçılık hakkı ve miras paylaşımı konusunda uzmandır.

Balat Hukuk Bürosu, mirasçılık hakkı ve miras paylaşımı konusunda müvekkillerine aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • **Mirasçılık hakkının belirlenmesi
 • **Miras paylaşımının yapılması
 • **Miras paylaşımı davalarının takibi

Balat Hukuk Bürosu’na ulaşarak, miras hukuku alanındaki uzman avukatlardan hukuki destek alabilirsiniz.

Miras Paylaşımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Miras paylaşımında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Miras paylaşımının kanuni mirasçılık kurallarına veya vasiyetnameye göre yapılması gerekir.
 • Miras paylaşımı, mirasçıların rızası ile veya mahkeme kararı ile yapılabilir.
 • Miras paylaşımında, mirasçıların eşit pay almaları esastır.
 • Miras paylaşımında, miras bırakanın sağlığında yaptığı bağışlar, mirasın paylaşımında dikkate alınır.

Miras Paylaşımı Davaları

Mirasçılar, miras paylaşımında anlaşmazlığa düşebilirler. Bu durumda, mirasçılar, miras paylaşımı davaları açabilirler. Miras paylaşımı davaları, Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür.

Balat Hukuk Bürosu’nun Miras Paylaşımı Davalarındaki Avantajları

Balat Hukuk Bürosu, miras paylaşımı davalarında müvekkillerine aşağıdaki avantajları sunmaktadır:

 • Uzman kadro: Büronun miras paylaşımı davalarında uzman avukatları bulunmaktadır. Bu sayede, miras paylaşımı davalarının en doğru ve etkili şekilde yürütülmesi sağlanmaktadır.
 • Güncel mevzuat bilgisi: Büro, güncel mevzuat bilgisine hakimdir. Bu sayede, miras paylaşımı davalarının mevzuata uygun olarak yürütülmesi sağlanmaktadır.
 • Başarılı dava tecrübesi: Büro, miras paylaşımı davaları konusunda birçok başarılı dava tecrübesine sahiptir. Bu sayede, miras paylaşımı davalarının en iyi şekilde sonuçlanması hedeflenmektedir

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir