Miras Hukuku’nda Mirasçılık Hakkı ve Paylaşımı

Miras Hukuku’nda Mirasçılık Hakkı ve Paylaşımı

Miras Hukuku’nda Mirasçılık Hakkı ve Paylaşımı Miras, bir kimsenin ölümüyle birlikte, onun sahip olduğu malvarlığının başkalarına geçmesidir. Miras hukuku, mirasçıların haklarını ve mirasın nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuk dalıdır. Mirasçılık Hakkı Mirasçılık hakkı, bir kimsenin ölümünden sonra, onun malvarlığını devralma hakkıdır.…