Velayet Davası Nasıl Açılır? Manisa Avukat Balat Hukuk Bürosu’ndan Detaylı Bilgiler

Velayet, çocuğun bakım, eğitim, temsil ve gözetim hakkıdır. Velayet, çocuğun menfaatleri doğrultusunda anne veya babaya veya üçüncü bir kişiye verilebilir.

Velayet Davası

Velayet davaları, çocuğun velayetinin kimde kalacağı konusunda açılan davalardır. Velayet davaları, boşanma davaları ile birlikte veya ayrı olarak açılabilir.

Velayet Davası Açma Şartları

Velayet davası açmak için aşağıdaki şartlar aranır:

 • Çocuğun doğumunun üzerinden en az bir yıl geçmiş olmalıdır.
 • Çocuğun velayeti hakkında karar verebilecek durumda olan anne veya babadan biri dava açabilmelidir.

Velayet Davası Açma Süresi

Velayet davası, çocuğun doğumundan itibaren on sekiz yıl içinde açılabilir.

Velayet Davası Açma Yeri

Velayet davası, çocuğun yerleşim yeri veya anne veya babanın yerleşim yeri mahkemesinde açılabilir.

Velayet Davası Dilekçesi

Velayet davası dilekçesi, davayı açan kişinin ad ve soyadını, TC kimlik numarasını, adresini, çocuğun ad ve soyadını, doğum tarihini ve yerleşim yerini belirterek yazılır. Dilekçede, velayetin kimde kalmasını talep edildiği açıkça belirtilmelidir. Dilekçeye, velayetin kimde kalması gerektiğine ilişkin deliller de eklenmelidir.

Velayet Davası Delilleri

Velayet davasında delil olarak aşağıdakiler kullanılabilir:

 • Çocuğun sağlık raporu
 • Çocuğun gelişim raporu
 • Çocuğun eğitim durumu ile ilgili belgeler
 • Çocuğun kişilik özellikleri ile ilgili belgeler
 • Çocuğun anne ve babasının kişilik özellikleri ile ilgili belgeler
 • Çocuğun anne ve babasının maddi ve manevi durumları ile ilgili belgeler

Velayet Davası Süreci

Velayet davası, mahkemece öncelikle ön incelemeye alınır. Ön incelemede, tarafların iddia ve savunmaları dinlenir, delilleri incelenir ve tarafların uzlaşmaları için bir şans verilir. Taraflar uzlaşamazsa, mahkeme esasa girer ve karar verir.

Velayet Davası Kararının İlanı

Velayet davası kararı, taraflara tebliğ edilir. Taraflar, karara itiraz edebilirler. İtiraz üzerine, dosya istinaf veya temyiz mahkemesine gider.

Balat Hukuk Bürosu’ndan Velayet Davası Hizmetleri

Balat Hukuk Bürosu, Manisa’da aile hukuku alanında hizmet veren bir hukuk bürosudur. Büro, velayet davalarında müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Balat Hukuk Bürosu’nun velayet davalarındaki hizmetleri şunlardır:

 • **Velayet davası dilekçesi hazırlanması
 • **Velayet davası takibi
 • **Velayet davası sonuçlandırılması

Balat Hukuk Bürosu, velayet davalarında müvekkillerine aşağıdaki konularda destek sağlamaktadır:

 • **Velayet davasının stratejisinin belirlenmesi
 • **Velayet davasının delillerinin toplanması
 • **Velayet davasında müvekkillerinin temsil edilmesi

Balat Hukuk Bürosu’na Nasıl Ulaşabilirsiniz?

Balat Hukuk Bürosu’na internet sitesi üzerinden veya telefonla ulaşabilirsiniz. Büronun internet sitesinden velayet davaları hakkında bilgi alabilir ve avukatlarla iletişim kurabilirsiniz. Telefonla büroya ulaşarak velayet davaları hakkında bilgi alabilir ve randevu alabilirsiniz.

Velayet Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Velayet davaları, çocuğun menfaatleri doğrultusunda karar verilmesi gereken hassas davalardır. Bu nedenle, velayet davasında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

 • Velayet davasında, çocuğun menfaatleri her şeyden önce gözetilmelidir.
 • Velayet davasında, tarafların iddia ve savunmaları dikkatlice incelenmelidir.
 • Velayet davasında, tarafların delilleri eksiksiz olarak toplanmalıdır.
 • Velayet davasında, tarafların hukuki hakları tam olarak korunmalıdır.

Manisa’da velayet davaları konusunda hizmet veren Balat Hukuk Bürosu, müvekkillerinin haklarını korumak için profesyonel hizmet sunmaktadır.

Leave a Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir